Faglig forum for utøvere av biologisk medisin - Beskjed / informasjon


Hva er biopati?

Fredag 20. oktober kl 10-17.
med biopat/fytoterapeut Anne Victoria Heiberg
Info og påmelding på vår nye webside 

Tonergarden HER