Faglig forum for utøvere av biologisk medisin - Beskjed / informasjon


Fytoterapeut utdanningen


Bli Fytoterapeut SBM gennom vårt studium som gjøres i ditt eget tempo. En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier.

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen. Supervisert av spesialutdannede fagonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap.


StudieplanStudium i ernæring I   nettbasert

Studium i psykologi   nettbasert

Grunnmedisin   nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert
Ernæring workshop kurs

Herbarium   kurs

Analyser, tester, undersøkelser   kurs

Førstehjelp   kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring   kurs

Klinisk urtemedisin   kurs

Journalføring/strategi   kurs

Produktinformasjoner   kurs

Høstseminaret (årlig oppsamlingsseminar)  kurs

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis 

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM


Aktive fag kan påbegynnes med det samme. Les mer om innholdet ved å trykke på lenkene. Flere aktiviseres etterhvert når klare i vår nye studieportal. Ved full terapeututdanning sparer du 20% i forhold til å ta ett og ett fag (du skal ikke melde deg på enkeltfagene, kun skjemaet under her). 

Studierådgivning underveis via epost. Kurs tas i Nord-Odal, Norge, eller i København, Danmark. Man kan ta kurs flere ganger og på begge steder ved behov. Bøker kommer i tillegg. Pensumliste sendes ved oppstart. 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, skriv det i meldingsfeltet. Du kan også sende en epost til skole@tonergarden.no og be om fradragsoversikt.

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere!


Påmelding Fytoterapeut utdanningen
Navn
Adresse
Postnr/-sted
E-post
Mobil
Betaling
Nkr 90.000 ved oppstart
Seks halvtårlige rater a nkr 18.000
Melding
Jeg starter i
Betalingsbetingelser HERVelkommen til fytoterapistudiet hos SBM!