Faglig forum for utøvere av biologisk medisin - Beskjed / informasjon
 
 
 
Studium i psykologi
 
 
12 måneders nettstudium deltid
del 1 grunnstudium
 
Innleveringsoppgaver til hver modul
Teoretisk eksamen
Studiebevis med pensumoversikt
Diplom
 
Psykologi og kommunikasjon med en helhetlig tilnærming.
Oppgaver og eksamen utføres på internett etter gjeldende regler.
Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier.
Kan tas av alle som leser dansk og norsk, over hele verden.
 
 Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig.
Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider.
Pris nkr 12.000. Ingen opptakskrav
Les mer under skjemaet
 
 
Påmelding studium i psykologi
Navn
Adresse
Postnr/-sted
Epost
Mobil
Fødselsdato og -årstall
Melding
Betaling av studiet
Nkr 12.000 ved start
Nkr 3.600 x 4
Ønsket dato for oppstart
Påmeldings- og betalingsbetingelser HER    
Om studiet

Studiet gir en generell innføring i faget psykologi, historisk bakgrunn og de ulike retningene som psykoanalyse, behaviorismen, kognitiv, humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi. Studiet gir kunnskap om utviklingspsykologi, personlighetsutvikling, kognitiv og emosjonell utvikling, utvikling gjennom sosiale prosesser samt stress og motivasjon.

Innføring i psykiske lidelser som depresjon, angst, stemningslidelser, psykotiske tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og atferdsforstyrrelser –  i lys av den bio-psyko-sosiale forståelsesmodellen.

Innføring i  grunnleggende kommunikasjonsforståelse – og teori med vekt på det relasjonelle og profesjonelle møtet mellom mennesker.

Studiet søker å gi en helhetlig forståelse av psykologifaget ved å vise sammenhengen mellom fysiske, psykiske, sosiale og  spirituelle forhold som virker gjensidig inn på hverandre og skaper psykisk helse eller uhelse, samt    gi forståelse av kommunikasjon og viktigheten av det mellommenneskelige møtet både profesjonelt og privat.


Studiet 
kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget 
og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Oppdelingen i moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ"  og det er fullt mulig med flere forsøk. 
 
Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. 
Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller tar noen måneder ekstra. 
Rådgivning over epost ved behov.
 
 
Pensum 
Studiet er tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring, og er oppdatert med den nyeste kunnskapen innen feltet. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer i dagens Skandinavia.
 
Studiet er normert til ett år og avhengig av studentenes øvrige helse- og sykdomslærekunnskap må det påberegregnes ca. 30 – 80 timer for hver modul. Hensikten med studiet er at studenten tilegner seg et fundament innenfor psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon fra et bredt faglig ståsted – historisk, filosofisk, helhetlig såvel som naturvidenskapelig. Kunnskapen kan brukes til å supplere studentens nåværende kjennskap til faget eller til å danne et solid fundament for ytterligere studier.
 
Bøker
Obligatorisk pensum består av bøker med en samlet kostnad på 2.500-3.000 nkr. Litteraturliste sendes ut til påmeldte og på forespørsel.
 
Studiet er tilrettelagt av Liv Sørensen Rom som er klinisk spesialist i psykiatrisk sykpleie med fordypning i barne – og ungdomspsykiatri, diplomert samtalecoach i psykosyntese og biopat.
 
 
Pris
Studiet koster nkr 12.000  Dette inkluderer studieveiledninger, oppgaver og eksamen i FUB´s studieportal, veildedning på e-post ved behov, studiebevis og diplom.
 
 
Studiet passer for/karrieremuligheter:
 
* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse
* Andre som arbeider ut fra "profesjonell samtale"
* Fagjournalister innen psykologi og kommunikasjon
* Lærere i helsefag
* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen
* Private som ønsker å tilegne seg kunnskaper i psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon
 
Du kan starte den måneden du vil. 
Det er ingen formelle opptakskrav til dette studiet.
 
Det vil bli arrangert en praktisk langhelg for de som ønsker å trene på kommunikasjon osv, som tillegg til dette nettstudiet.
 
Ta gjerne kontakt for mer info om studiet før du bestemmer deg. Velkommen til FUB´s nettstudier