Faglig forum for utøvere av biologisk medisin - Beskjed / informasjon

Utdanning

I en ny tid trengs nye læringsmetoder.
Mange studerende er voksne i jobb som ønsker å bygge på sin eksisterende utdanning. Derfor legger vi opp til selvstyrende nettstudier på alle teoretiske fag. 

Trening, diskusjonsgrupper og praksis vil det bli mye av. Se spesifikt under hver fagutdanning.

Før pilen over Utdanning i menyen for å se undersidene.