Faglig forum for utøvere av biologisk medisin - Beskjed / informasjon


NYTT FRA SKOLEN

Kurs i urtemedisin HER

Kurs i biopati HER


Bli fytoterapeut  HER12 mnd nettstudium 
urtemedisin og ernæring

Lær ett av eller begge disse aktuelle 
og fremtidsrettede fagene:

Se også ny webside for FUB, Norurt, Biopatisk veiledning 
og Skolen for Biologisk Medisin: www.tonergarden.no 
Annonser